De tijd op de opvang en op de basisschool zijn belangrijk voor kinderen en voor ouders en verzorgers. Een opvanglocatie en basisschool kies je dan ook met zorg.

IKC Jan Ligthart is een openbaar integraal kindcentrum. Wij staan open voor alle ouders en kinderen die zich in onze visie kunnen herkennen. Belangrijke uitgangspunten van onze school zijn: plezier, betrokkenheid en veiligheid.

Wij hechten belang aan goede omgangsvormen en sociaal gedrag, het bevorderen van de zelfstandigheid van kinderen evenals het bevorderen van de samenwerking tussen hen onderling. Daarnaast vinden we het belangrijk dat de kinderen zich ook op leergebied optimaal ontwikkelen.