Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Wij nemen uw privacy serieus. Wij verwerken persoonsgegevens omdat u uw kind op ons IKC heeft aangemeld. U verstrekt deze gegevens zelf aan ons door het invullen van ons aanmeldformulier én bij de intake. Wij doen onze uiterste best om de gegevens die u aan ons hebt verstrekt op een zorgvuldige manier te verwerken. Onze privacyverklaring, die u op de website van Wijzer kunt vinden, geeft u een
helder overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken en hoe wij daarmee omgaan.

Bij de inschrijving heeft u een formulier ingevuld i.v.m publiceren beeldmateriaal waar u wel of geen toestemming voor geeft. Jaarlijks vragen wij u om te checken of dit nog correct is. U heeft altijd de mogelijkheid dit op ieder gewenst moment te wijzigen. U kunt hiervoor contact met ons opnemen.

Wij verzoeken ouders/ verzorgers dringend ontvangen beeldmateriaal vanuit ons IKC niet verder te delen met derden. Wij vragen ouders/ verzorgers terughoudend te zijn in het maken van beeldmateriaal van hun eigen kind tijdens activiteiten die tijdens schooltijd plaatsvinden. Dit beeldmateriaal is dan alleen bestemd voor eigen gebruik. In verband met de AVG is het niet toegestaan beeldmateriaal te maken van kinderen, anders dan uw eigen kind.