IKC Jan Ligthart is verdeeld over twee locaties: Plein Emaus en De Groene Draad.

Plein Emaus:
Op deze locatie bieden wij opvang en onderwijs voor de kinderen van 0 – 6 jaar. Te weten: hele dagopvang, peuteropvang, BSO en onze zes kleuterklassen.

De Groene Draad:
Deze locatie bevindt zich in het gebouw ‘de Groene Draad’ aan de van Hogendorplaan. Het gebouw wordt gedeeld met Jenaplan en Avonturijn. Binnen de Groene Draad bieden wij BSO aan voor IKC Jan Ligthart, Jenaplan en Avonturijn en onderwijs voor de groepen 3 t/m 8.

De locaties vormen tezamen een integraal kindcentrum (IKC). Zowel pedagogisch als didactisch is er sprake van een doorgaande lijn voor de kinderen van 0 tot 13 jaar. Om dit te garanderen werken alle vormen van opvang en onderwijs met elkaar samen.

Openingstijden

Opvang:
De opvang is geopend van maandag t/m vrijdag van 07.30 uur tot 18.30 uur.

Bij IKC Jan Ligthart is het op de Groende Draad ook mogelijk om vroege opvang vanaf 07.00 uur af te nemen; dit is inclusief ontbijt.

Schooltijden:
De schooltijden zijn in de vorm van een continurooster:
Locatie Plein Emaus:       08.45 – 14.15 uur
Locatie Groende Draad:  08.30 – 14.00 uur

Met het vijf gelijke dagen model zorgen we voor rust en structuur binnen de school. De kinderen hebben iedere dag te maken met één gezicht voor de groep. Vanaf 12.00 uur wordt er in iedere groep gezamenlijk geluncht met de eigen leerkracht.

Medezeggenschapsraad (MR)

IKC Jan Ligthart heeft, net als elke andere basisschool, een medezeggenschapsraad. Hierin zitten vertegenwoordigers van het team en van de ouders. Samen denken zij mee over het beleid van IKC Jan Ligthart. De basis voor het functioneren van onze MR is vastgelegd in het medezeggenschapsreglement van Wijzer in Opvang en Onderwijs.

Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen via onderstaand mailadres.
mr.janligthart@wijzer.nu