Team

Op deze pagina kunt u informatie vinden over ons team van leraren en ondersteunend personeel op onze school.

Directeur
Angelique van Slobbe
ma, di, wo, do, vrij
Adjunct-directeur
Wendy Hellemons
ma, di, do, vrij
Intern Begeleider
Ester Schenk
Intern Begeleider
Mirjam de Lange
ma, di, do, vrij
manager opvang
Anouchka Dumont
ma, di, do
Opvang coördinator
Ilse van Minnen
ma, di, wo, vrij
Bouwcoördinator (gr. 1-2)
Barbara van Lier
Bouwcoördinator (gr. 3 t/m 5)
Ilona de Vette
Bouwcoördinator (gr. 6 t/m 8)
Alessandra Piras
ma, di, do, vrij

Taken en verantwoordelijkheden

Directie (directeur en adjunct-directeur);
De directie is verantwoordelijk voor de gang van zaken op het IKC. Zij geeft, in overleg met het team, vorm aan het onderwijs en de opvang.

De Opvang coördinatoren;
De opvangcoördinatoren geven leiding aan de medewerkers van de opvang
en coördineren de dagelijkse gang van zaken binnen alle opvanggroepen. Net als de pedagogisch medewerkers zijn zij verantwoordelijk voor de dagelijkse opvang, de ontwikkeling en verzorging van de kinderen op de groepen.

De intern begeleider;
De intern begeleider coördineert de leerlingenzorg, houdt groeps- en
leerlingbesprekingen met de leerkrachten en maakt samen met de groepsleerkracht plannen voor kinderen die extra hulp nodig hebben. Ook werkt de IB’er samen met de onderwijsassistenten en de coördinator hoogbegaafdheid om zo optimaal mogelijk de kinderen te kunnen begeleiden in hun ontwikkeling. Eén van de IB’ers is tevens orthopedagoog. Beide IB’ers nemen zitting in het kernteam. Beide IB’ers begeleiden de groepen 1 t/m 8, waarbij de groepen onderling verdeeld zijn. Mirjam de Lange verzorgt ook de begeleiding van de kinderen van 0 – 4 jaar. De pedagogisch medewerker bepaalt aan de hand van observaties en gesprekken met de IB’er welke kinderen er in aanmerking komen voor extra begeleiding.

De bouwcoördinatoren; de bouwcoördinatoren zijn voor het team het eerste aanspreekpunt. Zij nemen zitting in het kernteam.