Plezier maakt leren leuk en betekenisvol

Wat je leuk vindt, ligt vaak dicht bij je talent. Plezier zorgt voor motivatie en motivatie stimuleert groei. Groei ervaren, geeft betekenis aan het leren. Leren wordt leuk en betekenisvol als je jezelf en jouw kwaliteiten leert kennen en deze vol trots kunt inzetten voor de wereld om je heen.

Leren doe je door te onderzoeken en te durven doen

Leren doen we overal. Op school, thuis, buiten en online. We leren van en met elkaar en gaan samen uitdagingen aan. Kinderen ontwikkelen zo een nieuwsgierige, kritische houding en ervaren hoe het werkt voor zichzelf, op school en in de maatschappij.

Kijk wat kinderen nodig hebben en sluit daarop aan

We stemmen het onderwijs af op de behoeften en mogelijkheden van het kind. Van extra uitdaging tot net wat meer begeleiding.

 

Passend onderwijs en onze school

Onze school maakt samen met alle (speciale) basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs in Vlaardingen, Schiedam en Maassluis deel uit van het samenwerkingsverband ‘Onderwijs dat past’. Gezamenlijk zorgen wij ervoor dat er voor elke leerling een passende onderwijsplek beschikbaar is. Op de website van het samenwerkingsverband vindt u uitgebreide informatie over het samenwerkingsverband. Vanaf 1 augustus 2014 is passend onderwijs in de wet verankerd.

Website samenwerkingsverband

Basisondersteuning

Kinderen zijn in hun ontwikkeling verschillend, zowel in mogelijkheden als in tempo. Een groot deel van de verschillen tussen leerlingen kan worden opgevangen binnen het groepsplan. Voor leerlingen die meer begeleiding nodig hebben, wordt instructie/verwerkingsstof en -tijd aangepast. Wanneer leerlingen een grote achterstand hebben in de leerstof (groter dan een leerjaar) kan ook de inhoud van de lesstof worden aangepast. In dat geval wordt er voor een leerling een ontwikkelingsperspectief opgesteld. De school kent voor leerlingen, die extra leerstof aankunnen, ook een verruimd leerstofaanbod.

Gedurende het schooljaar heeft de intern begeleider drie maal per jaar een groepsbespreking met de leerkracht Tijdens deze besprekingen komen diverse aspecten van de leerlingen aan de orde: de toets resultaten, het gedrag en de sociaal-emotionele ontwikkeling.
Wanneer leerkrachten vastlopen met een leerling, zal de leerkracht aan de hand van een groeidocument overleggen met de intern begeleider. In het groeidocument noteert de leerkracht zijn/haar zorg omtrent de leerling, de gepleegde acties en de hulpvraag naar de intern begeleider. De intern begeleider helpt met het opzetten van een plan van aanpak, dat de leerkracht vervolgens zelf in de klas uitvoert binnen het groepsplan. Als het nodig is, worden ondersteuningsacties (genoteerd in het groeidocument) bijgesteld of een stap hoger gelegd bij het vooroverleg van het Ondersteuningsteam. Steeds zal er gekeken worden naar wat het kind nodig heeft. Ouders worden betrokken bij deze stappen en vanzelfsprekend ook bij mogelijke vervolgstappen.